Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='437' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1030 (Got error 134 from storage engine)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='437' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\zzzbaiban8\gsmithmd.com\includes\db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='437' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\zzzbaiban8\gsmithmd.com\comment\module\CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [D:\zzzbaiban8\gsmithmd.com\includes\common.inc.php:518] #3 printpage() called at [D:\zzzbaiban8\gsmithmd.com\comment\html\index.php:13] 网友点评-
网站标志
Search:
当前位置
点评详情
发布于:2019-1-3 06:58:32  访问:2066 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Wyniki Badań Naukowych Zbiorników Betonowych
Wyniki badań zleconych Prywatnej Wyższej Szkole w Warszawie wskazują, że ekipy produkują najtrwalsze i najlepiej zabezpieczone zbiornika betonowe w Polsce.
Badaniom poddano 24 gospodarstwa domowe. Podzielono ich na 3 grupy: tych którzy zakupili ściek z betonu tradycyjne, szambo z betonu na przydomową oczyszczalnie ścieków i szamba na deszczówkę.
Przebadano wszystkie 24 spośród zakwalifikowanych gospodarstw domowych. W żadnym spośród nich nie zaobserwowano nieszczelności szamba betonowego. Metoda prowadzono metodą organoleptyczną - sprawdzono 20 spośród 24 zbiorników. Pozostałe 4 zostały ocenione na podstawie oświadczeń ich właścicieli.
Wyniki badań zostały zaprezentowane w Katowicach na Polskim Zjeździe Przemysłu Betonowego (IV wersja).
Wypadkowa badań szczelności szamb.
Eksperci budowlani stwierdzili także otwarcie wzorową jakość zbiornika w obrębie, bez rys oraz pęknięć. Nie stwierdzono też przecieków wśród zbiornikiem a rurą doprowadzającą odpady płynne z zewnątrz - z gospodarstwa domowego.
Oczywiście szamba betonowe sprzedawane przez dowolną firmę nie dają całkowitej gwarancji szczelności po wielu latach a ryzyko ich uszkodzenia leży także po stronie nabywcy zbiornika betonowego. Powyższe tryb nie dają gwarancji szczelności szamba potem.
Badacze sugerują tylko ścisły zestaw wedle regułami sztuki budowlanej, i regularnie oczyszczanie szamba.
Pożądane byłoby stale zagwarantować dopasowany równy serwisu dla naszej instalacji kanalizacyjnej - zarówno w domu, jak i rury odprowadzające w ogrodzie.
"Wykonując wsio słusznie, jest dozwolone spodziewać się braku problemów ze zbiornikiem na nieczystości przez naokoło 20-30 lat. Owszem jest to możliwe wobec warunkiem prawidłowej budowy szamba". Naturalnie zależy to także od gruntu pozwolenie Na budowę Szamba jakim zbiornik jest posadowiony i ogólnego stanu montażu hydraulicznej w naszym domu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息
Copyright ? 2009-2010 All Rights Reserved. 秒速赛车官网商城网站管理系统 版权所有   沪ICP备01234567号
服务时间:周一至周日 08:30 — 20:00  全国订购及服务热线:021-98765432 
联系地址:上海市某某路某大厦20楼B座2008室   邮政编码:210000